"smag" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
smagGeschmack

Beispieltexte mit "smag"

fri for fremmed lugt og/eller smag.frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack.
Beskrivelse: Svag gullig farve, uden smagHöchstens 1 % Beschreibung: Leicht gelbliche Farbe, milder Geschmack
Dette vil medføre ændring af farve og smag.Dies führt zu einer Änderung der Farbe und des Geschmacks.
Hvidt, krystallinsk eller amorft pulver uden lugt og smagweißes, kristallines oder amorphes, geruch- und geschmackloses Pulver
Gennemsigtigt, hvidt eller cremefarvet, granuleret pulver uden lugt eller smaggeruch- und geschmackloses, durchscheinendes, weißes oder cremefarbenes körniges Pulver
Anvendelsen vil desuden kunne hæmme udviklingen af bacalhaus karakteristiske farve og smag.Außerdem könnte eine solche Verwendung die Entwicklung der typischen Farbe und des typischen Geschmacks von Bacalhau beeinträchtigen.
Vandfrit calciumacetat er et hvidt, hygroskopisk, voluminøst, krystallinsk fast stof med en let bitter smag.Wasserfreies Calciumacetat ist eine weiße, hygroskopische, kristalline Masse mit leicht bitterem Geschmack.
mildt pebret smag præget af flæskesværfür Grieben charakteristischer, leicht pfeffriger Geruch und Geschmack
forklarer den søde smag og den intense aroma.und damit zum süßen Geschmack und intensiven Aroma beitragen.
»Rillettes de Tours« har ligeledes en smag af brunet kød.Außerdem schmecken die „Rillettes de Tours“ nach gebratenem Fleisch.
»Foder, som påvirker mælkens duft eller smag ugunstigt.«Melken Die natürliche Flora der Milch muss erhalten werden.
"Ptujski lük" er kendetegnet ved en moderat skarp smag og en kraftig løgduft.Charakteristisch für die „Ptujski lük“ ist ihr mäßig scharfer Geschmack und ein ausgeprägter Zwiebelduft.
De er meget efterspurgte på grund af den særlige smag og den karakteristiske intense aroma.Sehr begehrt ist die Frucht aufgrund ihres besonderen Geschmacks und ihres intensiven Aromas.
faste og tilstrækkeligt modne; kødets farve og smag skal svare til en tilstrækkelig grad af modenhedfest und ausreichend reif; Färbung und Geschmack des Fruchtfleischs müssen einem ausreichenden Reifegrad entsprechen,

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

smagsstofGeschmacksstoff
usmageliggeschmacklos
eftersmagNachgeschmack
Smagerens kode:Code-Nr. des Prüfers:
Smagerens navn:Name des Prüfers:
Type grundvandsmagasin.Art des Grundwasserleiters.
Smagsnuancerne er afbalancerede.Die Geschmackseindrücke sind ausgewogen.
Smagere: generelle adfærdsreglerPrüfer: allgemeine Verhaltensmaßregeln
Udførelse af smagningenDurchführung der Geschmacksprüfung
Typer af grundvandsmagasiner.Arten von Grundwasserleitern.
Type grundvandsmagasin (AquiferTypeValue)Art des Grundwasserleiters (AquiferTypeValue)
Tændmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneterMagnetzünder; Lichtmagnetzünder; Schwungmagnetzünder
Type grundvandsmagasinmedium (AquiferMediaTypeValue)Art des Mediums des Grundwasserleiters (AquiferMediaTypeValue)
Smagerens anvendelse af profilskemaetVerwendung der Profilbeschreibung durch den Prüfer
Smagen er raffineret, frisk og let sødlig.Er ist fein und frisch, delikat und leicht süßlich.
Smagen er ren med nuancer af mælk, karamel, vanilje og frugt.Der ausgeprägte Geschmack hat Anklänge an Milch, Karamell, Vanille und Obst.
Smagen af fyldt tørret pasta er mere stabil og uden organoleptiske fejl og bismag forårsaget af iltningen af fedtet.Der Geschmack gefüllter trockener Teigwaren bleibt ohne organoleptische Defekte und Geschmacksfehler durch Fettoxidation stabiler.
Denne form for behandling er foruden udseendet medvirkende til at give osten sin særlige smagDiese Art der Behandlung trägt nicht nur zum Aussehen, sondern auch zu dem besonderen Geschmack des Käses bei.
krydderierne tydeligt kan smages.die Würzstoffe deutlich durch Geschmack wahrnehmbar sind.
Urter, krydderier og smagspræparaterKräuter, Gewürze, Gewürzmischungen
sukker tilsat smags- eller farvestofferaromatisierten Zucker und Zucker mit Zusatz von Farbstoffen.
Fremstilling af smagspræparater og krydderierHerstellung von Würzmitteln und Soßen
Lactosesirup, tilsat smagsstoffer eller farvestofferLactosesirup, aromatisiert oder gefärbt
Grundvandsmagasinet, hvori HydrogeologicalObject forekommer.Der Grundwasserleiter, in dem das HydrogeologicalObject vorkommt.
Værdier, der beskriver grundvandsmagasinmediets egenskaber.Werte zur Beschreibung der Eigenschaften des Mediums des Grundwasserleiters.