"saccharose" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

saccharoseSaccharose

Beispieltexte mit "saccharose"

Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
Gelstyrken kan være indstillet ved tilsætning af dextrose og maltodekstrin eller saccharoseDie Stärke des Gels kann durch Zusatz von Dextrose und Maltodextrinen oder Saccharose standardisiert werden
Tørstofindholdet omregnes til saccharose ved multiplikation med koefficienten 1.Der Trockenstoffgehalt wird durch Multiplikation mit dem Koeffizienten 1 als Saccharose berechnet.
Andre varer, med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover––andere (mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr)––
Det totale sukkerindhold, som er beregnet efter denne metode, omregnes til saccharose ved multiplikation med koefficienten 0,95.Der nach dieser Methode festgestellte Gesamtzuckergehalt wird durch Multiplikation mit dem Faktor 0,95 als Saccharose berechnet.
Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover og med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent eller derovermit einem Saccharosegehalt von 40 GHT oder mehr und einer fettfreien Milchtrockenmasse von 15 GHT oder mehr
Andre varer, i blokke, plader eller stænger:–  saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover)andere, in Form von Tafeln, Stangen oder Riegeln:– Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr)
Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler:–  af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover)Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln:– arose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr)
Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover:–– arvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr:––

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Saccharoseestere af fedtsyrerZuckerester von Speisefettsäuren
saccharosesirup udtrykt som hvidt sukker henhørende under KN-kode 17029071, 17029095 og 21069059Zuckersirupe der KN-Codes 17029071, 17029095 und 21069059, ausgedrückt in Weißzuckerwert,
Ikke under 40 % og ikke over 60 % saccharosefedtsyreesterezwischen 40 % und 60 % an Zuckerestern von Fettsäuren
Rør– og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form:Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest:
Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af sukker (saccharose eller invertsukker)andere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker (Saccharose oder Invertzucker) enthaltend
Hvid chokolade––  invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover:weiße Schokolade–– Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr:
Hvid chokolade–– indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stofferweiße Schokolade–– einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe
I strimler––– accharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på under 60 vægtprocent:in Streifen––– an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60 GHT:
I strimler––– accharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 60 vægtprocent og derover:in Streifen––– an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr: