"nikkel" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

nikkelNickel

Beispieltexte mit "nikkel"

Nikkel i alle typer rustfrit stålNickel in nichtrostendem Stahl jeder Art
Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkelNickel oder Nickel-‚Legierungen‘ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel,
Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkelNickel oder Nickel-‚Legierungen‘ mit mehr als 40 Gew.-% Nickel.
nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel.Nickel oder Nickel-Legierungen mit mehr als 40 Gew.-% Nickel.
under 1,2 % nikkelweniger als 1,2 GHT Nickel;
Rør og rørfittings af nikkelRohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus Nickel
Plader, bånd og folie af nikkelPlatten, Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel
Plader, bånd og folie, af nikkelBleche, Bänder und Folien, aus Nickel
Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af nikkelRohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Nickel
Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkelNickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie
Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkelNickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie
Varer af nikkel i.a.n.Andere Waren aus Nickel, a.n.g.
med belægninger af kobber, nikkel og krombeschichtet mit einer Kupfer-, einer Nickel- und einer Chromschicht,
Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derovermit einem Nickelgehalt von 8 GHT oder mehr
Med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stofmit Nickel oder einer Nickelverbindung als aktiver Substanz
Pulver og flager af nikkel (undtagen nikkeloxidsinter)Pulver und Flitter, aus Nickel (ohne Nickeloxidsinter)
Målværdier for arsen, cadmium, nikkel og benzo[a]pyrenZielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren
Kromlegeringer med indhold af nikkel på over 10 vægtprocentChromlegierungen mit einem Nickelgehalt von mehr als 10 GHT

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Profilelementets nikkelindhold.Nickelgehalt des Profilelements.
Nikkelsulfat (CAS-nr. 7786-81-4)Nickelsulfat (CAS-Nr. 7786-81-4)
Nikkeldioxid (CAS-nr. 12035-36-8)Nickeldioxid (CAS-Nr. 12035-36-8)
Nikkelmonoxid (CAS-nr. 1313-99-1)Nickelmonoxid (CAS-Nr. 1313-99-1)
Nikkelcarbonat (CAS-nr. 3333-67-3)Nickelcarbonat (CAS-Nr. 3333-67-3)
Nikkeldihydroxid (CAS-nr. 12054-48-7)Nickeldihydroxid (CAS-Nr. 12054-48-7)
Kulsyre, nikkelsalt; [2]Carbonsäure, Nickelsalz [2]
Myresyre, nikkelsalt; [2]Ameisensäure, Nickelsalz [2]
Oxalsyre, nikkelsalt; [2]Oxalsäure, Nickelsalz [2]
Myresyre, kobbernikkelsalt; [3]Ameisensäure, Kupfer-Nickel-Salz [3]
Phosphorsyre, calciumnikkelsalt; [7]Phosphorsäure, Calcium-Nickel-Salz [7]
nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer samtNickel-Cadmium-Batterien und -Akkumulatoren sowie
nikkeloxid på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent,Nickeloxid von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT,
Nikkel-cadmium-, nikkel-hydrid, litium-ion-, litium-polymer-, nikkel-jern- og andre elektriske akkumulatorerNickel-Cadmium-, Nickel-Metallhydrid-, Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer-, Nickel-Eisen- und andere elektrische Akkumulatoren
Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel (herunder urene nikkeloxider, nikkelspeis og uren ferronikkel)Nickelmatte, Nickeloxidsinter, und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie (einschließlich unreiner Nickeloxide, Nickelspeise und unreinen Ferronickels)
En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkelLegierungen, die mindestens 75 Gew.-% Eisen, Kobalt oder Nickel enthalten,
Det jordafledte objekts nikkelindhold.Nickelgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Fedtsyrer, C8-18 og C18-umættede, nikkelsalte; [30]Fettsäuren, C8-18 und C18-ungesättigt, Nickelsalze [30]
Brugte lithium-ion- og nikkel-metalhydridakkumulatorerAusgebrauchte elektrische Lithium-Ionen- oder Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren
Genvindingssats for en batterigenvindingsproces (nikkel-cadmium-batterier)Recyclingeffizienz eines Batterie-Recyclingverfahrens (Nickel-Cadmium-Batterien)
Eksponerede overfladers tilstand og kvaliteten af nikkel-chrom-belægningerFreiliegende Produktflächen und Qualität der Ni-Cr-Überzüge
Indberetning af genvindingssatser for nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorerMeldung der Recyclingeffizienzen für Nickel-Cadmium-Batterien und -Akkumulatoren
Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)