"indskrænkning" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

indskrænkningEinschränkung

Beispieltexte mit "indskrænkning"

Strukturforanstaltninger — frasalg og indskrænkning af forretningsaktiviteterStrukturelle Maßnahmen — Veräußerung und Verkleinerung von Geschäftsbereichen

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

frihedsindskrænkningFreiheitsbeschränkung
Indskrænkningens omfang må afgøres på grundlag af de konkrete omstændigheder.Der Umfang des Kapazitätsabbaus oder der Begrenzung der Marktpräsenz hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
Indskrænkningen skal udgøre en integreret del af omstruktureringen, således som denne er beskrevet i omstruktureringsplanen.Der Kapazitätsabbau bzw. die Begrenzung der Marktpräsenz des Unternehmens sind integraler Bestandteil des Umstrukturierungsplans.
Beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i aktiernes omsættelighedBeschreibung aller etwaigen Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Aktien.
En beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i den fri omsættelighed.Beschreibung aller etwaigen Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit.
En beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed.Beschreibung etwaiger Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere.
Væsentlige kapacitetsindskrænkninger som omhandlet i artikel 21 i afgørelse 2011/278/EUWesentliche Kapazitätsverringerungen gemäß Artikel 21 des Beschlusses 2011/278/EU