"image" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

imageImage

Beispieltexte mit "image"

anvendelse af sociale medier til udvikling af virksomhedens image eller markedsføringsprodukterNutzung sozialer Medien für die Entwicklung des Unternehmens-Image oder für die Produktvermarktung,
Styrke antitrust- og statsstøttemyndigheden og opbygge et troværdigt image med hensyn til succes i praktiske tiltag.Stärkung der für das Kartellrecht und die staatlichen Beihilfen zuständigen Behörde und Erbringung einer glaubhaften Durchsetzungsbilanz.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Det finansielle område: regnskaber (Image), lovpligtige indberetninger (Evolan)Finanzbereich: Abschreibungsstaffelung (Image), aufsichtsrechtliche Meldungen (Evolan)
3 Image-Meater-variabler måles alle på flækningslinjen i skinkeområdet (omkring musklen gluteus medius).Alle drei Variablen des Image-Meater werden an der Spaltlinie im Schinken (rund um den Muskel Gluteus medius) gemessen:
Følgende geografiske objekttyper er angivet for geodatatemaet Ortofoto: Ortofotodækning (Orthoimage Coverage)Für das Geodatenthema ‚Orthofotografie‘ sind folgende Objektarten festgelegt: Orthofoto-Coverage (Orthoimage Coverage)
apparatet benævnt »CSB-Image-Meater« med tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del V i bilagetdas Gerät „CSB-Image-Meater“ und die entsprechenden Schätzverfahren, deren Einzelheiten in Teil V des Anhangs aufgeführt sind;
Alle de OrthoimageCoverage-instanser, som en aggregeret OrthoimageCoverage-instans refererer til, skal være overensstemmende.Alle OrthoimageCoverage-Instanzen, auf die eine aggregierte OrthoimageCoverage-Instanz verweist, müssen kohärent sein.
Alle mosaikelementer relateret til en OrthoimageCoverage-instans skal være af samme type, dvs. enten SingleMosaicElement eller AggregatedMosaicElement.Alle zu einer OrthoimageCoverage-Instanz gehörenden Mosaikelemente müssen vom selben Typ sein, also entweder SingleMosaicElement oder AggregatedMosaicElement.