"husstand" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
husstandPrivathaushalt

Beispieltexte mit "husstand"

C/06 a) Forbrug i landbrugerens husstandC/6 a) Verbrauch des Haushalts des Betriebsinhabers
deltagere, som lever i en arbejdsløs husstand med forsørgelsesberettigede børn*Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten mit unterhaltsberechtigten Kindern leben*
deltagere, som lever i en husstand med kun én voksen og med forsørgelsesberettigede børn*Alleinerziehende mit unterhaltsberechtigten Kindern*
anvender landbrugerens husstand mere end 50 % af værdien af bedriftens endelige produktion til konsum?Verbraucht der Haushalt des Betriebsinhabers mehr als 50 % des Wertes der Endproduktion des Betriebs?

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

landbrugshusstandlandwirtschaftlicher Haushalt
husstandsoverhovedHaushaltsvorstand
husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillægHaushaltszulagen, Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulagen,
husstand: variablen vedrørende »økonomisk stress«.Haushalt: Variable für die „Finanzielle Belastung“.
Husstandstillægget er fastsat til et grundbeløb på 149,39 EUR, forhøjet med 2 % af den ansattes grundløn.Die Haushaltszulage besteht aus einem Grundbetrag von EUR 149,39 zuzüglich 2 % des Grundgehalts des Bediensteten.
Husstandstillægget beregnes på grundlag af arbejdsløshedsunderstøttelsen på de i bilag V, artikel 1, fastsatte betingelser.Die Haushaltszulage wird gemäß Anhang V Artikel 1 auf der Grundlage des Arbeitslosengeldes berechnet.
Nej — husstanden har ikke rådNein (Haushalt kann es sich nicht leisten)
deltagere, som lever i en arbejdsløs husstand*Teilnehmer, die in Erwerbslosenhaushalten leben*
PRIVATPERSONER, HUSSTANDE OG INFORMATIONSSAMFUNDETEINZELPERSONEN, HAUSHALTE UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT
Variabler, hvor spørgsmålene er rettet til husstandenVariablen auf Haushaltsebene
Yderligere husstande med adgang til bredbånd på mindst 30 MbpsZusätzliche Haushalte mit Breitbandzugang mit mindestens 30 MBit/s
Yderligere husstande med adgang til bredbånd på mindst 30 MbpsZusätzliche Haushalte, die Breitbandzugang mit mindestens 30 MBit/s haben
Variabler, som skal indsamles for alle husstande med internetadgang:Für Haushalte mit Internetzugang zu erhebende Variablen: