"finger" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

fingerFinger

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

tommelfingerregelDaumenregel
tommelfingerregelFaustregel
fingerneglFingernagel
tolvfingertarmZwölffingerdarm
Dataformat og fingeraftryksblanketDatenformat und fingerabdruckblatt
fingeraftryk taget i forbindelse med indgivelse af en ansøgningFingerabdrücke, die bei der Stellung eines Antrags abgenommen wurden,
Fingeraftryk er et vigtigt element, når de pågældendes nøjagtige identitet skal fastslås.Fingerabdrücke sind ein wichtiges Mittel zur genauen Identifizierung dieser Personen.
fingeraftryk bortset fra tilfælde, hvor myndighederne har taget fingeraftryk i forbindelse med passagen af den ydre grænse.Fingerabdrücke, außer wenn die Behörden die Fingerabdrücke beim Überschreiten der Außengrenzen genommen haben;
Hvorfor skal der tages fingeraftryk?Warum werden meine Fingerabdrücke abgenommen?
dato for optagelse af fingeraftrykkeneZeitpunkt der Abnahme der Fingerabdrücke
Lillefingeren skal berøre sædehynden.Der kleine Finger muss das Sitzkissen berühren.
billeder og fingeraftryk, hvis de foreliggersofern vorhanden Lichtbilder und Fingerabdrücke,
Dataformat for udveksling af fingeraftryksoplysningerDatenformat für den Austausch von Fingerabdruckdaten
Indsamling og videregivelse af fingeraftryksoplysningerErfassung und Übermittlung von Fingerabdruckdaten
Indsamling, videregivelse og sammenligning af fingeraftrykErfassung, Übermittlung und Abgleich von Fingerabdruckdaten