"før" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
førbevor
føreher
førvorher

Beispieltexte mit "før"

valg før tidenvorgezogene Wahl
Forberedelser før brugVorbereitung für den Gebrauch
stemmeafgivning før valgdagenStimmabgabe im Voraus
Før løftet skal der kontrolleres atVor Anheben ist zu prüfen ob
Før maskinen startes, skal følgende betingelser kontrolleresVor dem Starten der Maschine müssen folgende Bedingungen überprüft werden
Før første idriftsættelse skal følgende punkter kontrolleresPrüfen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme folgende Punkte
Før prøvningen klargøres køretøjet mekanisk på følgende måde:Vor der Prüfung wird das Fahrzeug wie folgt technisch vorbereitet:
Før slibningen kan begynde, skal følgende forudsætninger være opfyldteBevor mit dem Schleifen begonnen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein
Før anlægget tændes igen, skal alle sikkerhedsindretninger kontrolleres!Vor Wiedereinschalten ist der Anbau aller Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen!
Før hydraulisk højvolumenfrakturering påbegyndes, bør medlemsstaterne sikre:Vor Beginn des Hochvolumen-Hydrofracking sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass
ændringer i værdien af følsomme varer i forhold til situationen, som den var førVeränderungen beim Wert empfindlicher Erzeugnisse gegenüber der Ex-ante-Position;
ændringer i procentdelen af usolgte varer i forhold til situationen, som den var førVeränderungen beim Anteil der nicht verkauften Erzeugnisse gegenüber der Ex-ante-Position;
udviklingen i salget for hver art og/eller produkt i forhold til situationen, som den var førUmsatzsteigerung nach Art und/oder Erzeugnis gegenüber einer Ex-ante-Position;
Eventuelle ajourføringer må ikke medføre et bidrag, der er over én procent højere eller lavere end den gældende sats året før.Bei einer Aktualisierung wird der Beitragssatz um höchstens einen Prozentpunkt gegenüber dem Beitragssatz des Vorjahres herauf- oder herabgesetzt.
Heraf: Renter før FISIMDavon: Zinsen vor FISIM
Risikofri rente før skatRisikofreier Zins vor Steuern
Bælg kort før spindelafdækningFaltenbalg kurz für Spindelabdeckung
inspektion før første idriftsættelsewiederkehrende Prüfungen
Inspektion før første idriftsættelsePrüfung vor der ersten Inbetriebnahme
Forrentning af fremmedkapital før skatFremdkapitalkosten vor Steuern
Kapitalandel før den foreslåede kapitaltilførselBeteiligung vor der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

føringsklemmeFührungsklammer
gulvskinneførtSchienengebunden
regnskabsførerBuchhalter
førskoleundervisningvorschulische Erziehung
gennemførlighedsstudieDurchführbarkeitsstudie
første verdenskrigErster Weltkrieg
førerens identitetIdentität des Fahrers;
førerens aktivitetTätigkeit des Fahrers;
første beskæftigelseerstmalige Beschäftigung
første ombordstigningssted.der ursprüngliche Abreiseort.
sociale overførslerSozialtransfers
politisk bortførelsepolitische Entführung
Fælles gennemførelseGemeinsame Umsetzung
Gennemførelsesperioden er:Der Umsetzungszeitraum beträgt:
national gennemførelsesforanstaltningeinzelstaatliche Durchführungsmaßnahme
Førerkortet er personligt.Die Fahrerkarte ist persönlich und nicht übertragbar.
Første luftfartsselskab: 14Für das erste Luftfahrtunternehmen: 14
Første luftfartsselskab: ubegrænsetFür das erste Luftfahrtunternehmen: unbegrenzt
Vej / FuldførtStraße / beendet
gennemførelse af budgetAusführung des Haushaltsplans
Regnskabsafslutning - bogføringRechnungs- abschluss - Buchführung
Fremføringsteknik og automatiseringZuführtechnik und Automation
Sikkerhedsgrænseafbryder i materialeindføringSicherheits - Endschalter im Materialeinzug
første fase af ØMUerste Phase der WWU
Første diskrete grafikkort (dGfx)erste diskrete Grafikkarte (dGfx)
Første referenceperiode april 2014Erster Berichtszeitraum April 2014
Første tildeling af betalingsrettighederErstzuweisung der Zahlungsansprüche
Følgende kabelføringsvariant er benyttetFolgende Verkabelungsvariante wurde eingesetzt
Første etablering af skovlandbrugssystemerErsteinrichtung von Agrarforstsystemen
Førerhusets ventilations- og filtersystemerKabinenbelüftungs- und -filtersystem
Indre vandvej / FuldførtBinnenwasserstraße / beendet
Dette skal først kvitteresDies muß erst quitiert werden
Udførelse med pneumatisk vægtAusführung mit pneumatischer Waage
Udførelse uden pneumatisk vægtAusführung ohne pneumatische Waage
Fremføringskontakten står på 0Vorschubschalter steht auf 0
Konventionel jernbane / Fuldførtkonventionelle Eisenbahnstrecke / beendet
Monterings-, sorterings- og fremføringsteknikMontage-, Sortier- und Zuführtechnik