"betegnelse" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
betegnelseBezeichnung

Beispieltexte mit "betegnelse"

apparatets betegnelseBezeichnung des Geräts
Betegnelse af jordhorisonten.Bezeichnung (Horizontsymbol) des Bodenhorizonts
Betegnelse for brændsel eller materialeBrennstoff- oder Materialbezeichnung
betegnelse for den pågældende population.Bezeichnung der betreffenden Population.
Betegnelse af jordhorisonten i henhold til et specifikt klassifikationssystem.Bezeichnung (Horizontsymbol) des Bodenhorizonts nach einer bestimmten Systematik.
betegnelse for den population, jf. stk. 2, litra b), som skal produceres eller opretholdes.Bezeichnung der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Population, die zur Erzeugung oder Erhaltungszüchtung vorgesehen ist.
Betegnelse eller kode for det nyttiggjorte glas' kategori ifølge en industrispecifikation eller standard:Name oder Code der Bruchglaskategorie gemäß einer Industrievorgabe oder -norm:
betegnelse for eller en så nøjagtig beskrivelse som muligt af transaktion, så den tydeligt kan identificeresmöglichst genaue Bezeichnung oder Beschreibung des Geschäfts zwecks eindeutiger Identifizierung
Navnet på den geografiske betegnelseName der geografischen Angabe
Populationer skal have en betegnelse.Populationen müssen eine Bezeichnung erhalten.
Supplement til den geografiske betegnelseErgänzungen der geografischen Angabe
ANMODNING OM ANNULLERING AF EN GEOGRAFISK BETEGNELSEANTRAG AUF LÖSCHUNG EINER GEOGRAFISCHEN ANGABE
ANMODNING OM INDSIGELSE MOD EN GEOGRAFISK BETEGNELSEANTRAG AUF EINSPRUCH GEGEN EINE GEOGRAFISCHE ANGABE
Inspektionsinstans eller kompetent myndighed for en geografisk betegnelsezuständige Kontrollstelle oder Behörde für eine solche geografische Angabe
omdannelse af "beskyttet oprindelsesbetegnelse" til "beskyttet geografisk betegnelse"die Umstellung von geschützter Ursprungsbezeichnung auf geschützte geografische Angabe;
Valg og betegnelse af datakanal.Auswahl und Bezeichnung des Datenkanals
art og betegnelse for populationenArt und Bezeichnung der Population;
Fælles betegnelse for bestanddeleGemeinsame Bezeichnung im Glossar der Bestandteile
Modellens eller typens betegnelseBezeichnung des Musters …
Kemisk betegnelse (IUPAC- og CAS-nomenklatur)Chemische Bezeichnung (IUPAC- und CAS-Nomenklatur).
Anden type betegnelse for jord (OtherSoilNameType)Andere Bodenbezeichnung (OtherSoilNameType)
En yderligere betegnelse for eksponerede elementer.Zusätzliche Bezeichnung gefährdeter Elemente.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

oprindelsesbetegnelseUrsprungsbezeichnung
produktbetegnelseBenennung des Produkts
Kontosidernes betegnelserBezeichnung der beiden Kontenseiten
Fabriksmærke (firmabetegnelse):Marke (Handelsname des Herstellers):
KN-betegnelse (hvis forskellig)KN-Bezeichnung (sofern anders lautend)
Fabriksmærke (firmabetegnelse): …Fabrikmarke (Handelsmarke des Herstellers): …
Eksisterende beskyttede vinbetegnelserBestehende geschützte Weinnamen
Betegnelsen "mælk" kan dog anvendes:Jedoch kann die Bezeichnung "Milch"
betegnelsen for populationen er i overensstemmelse med artikel 8die Bezeichnung der Population entspricht den Bestimmungen des Artikels 8;
Betegnelser og definitioner på olivenolie og olie af olivenpresseresterBezeichnungen und Begriffsbestimmungen für Olivenöl und Oliventresteröl
Betegnelsen for en datakanal, der opfylder visse amplitudekarakteristika som angivet i dette bilag.Die Bezeichnung für einen Datenkanal, der bestimmte Amplitudenmerkmale erfüllt, die in diesem Anhang angegeben sind.
Betegnelsen »syntetgummi« (herunder syntetisk gummilatex) i bestemmelse 1 og i pos. 4002 omfatter:Als „synthetischer Kautschuk“ im Sinne der Anmerkung 1 zu Kapitel 40 und der Position 4002 gelten:
Betegnelsen »støttelicens« trykkes eller stemples i rubrik 20 (særlige bemærkninger) i licensen.In Feld 20 (Besondere Angaben) der Bescheinigung ist die Angabe „Beihilfebescheinigung“ zu drucken oder zu stempeln.
Betegnelsen »spiritus« må ikke være del af et sammensat udtryk, der beskriver en alkoholholdig drikkevare.Der Begriff „Spirituose“ darf nicht als Teil eines zusammengesetzten Begriffs zur Beschreibung eines alkoholischen Getränks verwendet werden.
den af fabrikanten angivne typebetegnelsewesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale, Rahmen:
ansøgerens navn og adresse og stoffets kemiske betegnelseName und Anschrift des Antragstellers und chemische Bezeichnung des Stoffes;
artiklens navn, type, komponentnummer eller modelbetegnelseBezeichnung, Typ, Teilenummer oder Modellbezeichnung des Artikels,
Operatør, der har ret til at bruge en geografisk betegnelseWirtschaftsteilnehmer, der zur Verwendung einer geografischen Angabe berechtigt ist
ANSØGNING OM ÆNDRING AF DEN TEKNISKE DOKUMENTATION FOR EN GEOGRAFISK BETEGNELSEANTRAG AUF ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN UNTERLAGE FÜR EINE GEOGRAFISCHE ANGABE
som er fremstillet af vin uden beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelseaus Wein ohne geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe hergestellt wird;
navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelseden Namen der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geschützten geografischen Angabe;
Varebetegnelse, der skal anvendesZu verwendende Verkehrsbezeichnung
Kemisk betegnelse: Niacin, nicotinsyreChemische Bezeichnung: Niacin, Nicotinsäure
Registrerede betegnelser beskyttes mod:Eingetragene Namen werden geschützt gegen
Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelserUrsprungsbezeichnungen und geografische Angaben
Startspærrens fabriks- eller handelsbetegnelse: …Fabrik- oder Handelsmarke der Wegfahrsperre: …
Motorkøretøjets fabriks- eller handelsbetegnelse: …Fabrik- oder Handelsmarke des Kraftfahrzeugs …
Køretøjsalarmsystemets fabriks- eller handelsbetegnelse: …Fabrik- oder Handelsmarke des FAS: …