"øje" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

øjeÖse

Beispieltexte mit "øje"

er organiseret med profit for øjeauf Gewinnerzielung ausgerichtet ist;
den er organiseret uden profit for øjesie ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet;
krydderierne kan ses med det blotte øje.die Würzstoffe mit bloßem Auge wahrnehmbar sind.
Centret arbejder ikke med gevinst for øje.Das Zentrum ist eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Organisation.
Instituttet arbejder ikke med gevinst for øje.Das Institut verfolgt keinen Erwerbszweck.
Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øjeZu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten
Aktivet eller forpligtelsen klassificeres som værende besiddet med handel for øje.Es ist als zu Handelszwecken gehalten eingestuft.
Start slibeenheden og hold øje med båndløbet.Schleifeinheit starten und Bandlauf beobachten.
Med dette for øje vil staten muligvis skulle støtte virksomhedernes videnskabelse.Dies erfordert jedoch unter Umständen eine Unterstützung der Unternehmen seitens des Staates.
Med dette for øje bør adgangen til finansiering for kulturelle og kreative sektorer forbedres.Zu diesem Zweck sollte der Zugang zu Finanzierungen für den Kultur- und Kreativsektor verbessert werden.
Det er med dette for øje passende at lade støtteberettigelsesperioden for udgifter gælde fra den 1. december 2013.Daher ist es angemessen, die Förderungsfähigkeit der Ausgaben vom 1. Dezember 2013 an vorzusehen.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

budgetbeføjelseHaushaltsbefugnis
initiativbeføjelseInitiativrecht
kontrolbeføjelseKontrollbefugnis
beslutningsbeføjelseEntscheidungsbefugnis
forhandlingsbeføjelseVerhandlungsbefugnis
højere uddannelseHochschulausbildung
højere retsinstansletztinstanzliche Gerichtsbarkeit
politisk beføjelsepolitische Befugnis
udøvende beføjelseAusführungsbefugnis
højere skoleundervisningSekundarstufe
delegation af beføjelserÜbertragung von Befugnissen
afgift på motorkøretøjerKraftfahrzeugsteuer
sygdom i fordøjelsessystemetErkrankung des Verdauungssystems
forurening fra motorkøretøjerVerschmutzung durch das Auto
tjenestefrihed i uddannelsesøjemedBildungsurlaub
øjeblikkelige koncentration af sporgas efter opblanding (ppm)momentane Konzentration des Tracergases nach Vermischung (ppm)
øjeblikkelig ækvivalent massestrømningshastighed af fortyndet udstødningsgas (kg/s)momentaner Abgasmassendurchsatz (kg/s)
øjeblikkelig ækvivalent massestrømningshastighed af fortyndet udstødningsgas (kg/s)momentaner äquivalenter Massendurchsatz des verdünnten Abgases (kg/s)
øjeblikkelig koncentration af den pågældende komponent i den ufortyndede udstødningsgas (ppm)momentane Konzentration des jeweiligen Bestandteils im Rohabgas (ppm)
øjeblikkelig ækvivalent massestrømningshastighed af fortyndet udstødningsgas gennem fortyndingstunnelen (kg/s)momentaner Massendurchsatz des verdünnten Abgases durch Verdünnungstunnel (kg/s)
et sikkerhedsbælte i hvert passagersæde og en sikkerhedssele til hver køjeeinem Anschnallgurt an jedem Fluggastsitz und Rückhaltegurten für jede Liege,
Sådan hænges øjenskyllet op.Hier wird das Augenbad aufgehängt.
Køretøjer med styret tændingFahrzeuge mit Fremdzündungsmotor
Ved rent elektriske køretøjer:Bei einem Elektrofahrzeug:
Laserstrålen kan ødelægge øjet!Der Laserstrahl könnte das Auge schädigen!
Sikkerhedshenvisning "Løft i øjebolt"Sicherheitshinweis Heben über Transport Lastbock
Langlinefartøjer (bundline og bundtrawl)Grundleinen und Grund-schleppnetze
Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelserBefugnisübertragung und Durchführungsbestimmungen