"чужденец" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
чужденецAusländer
чужденецFremder

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница.Fingerabdrücke, außer wenn die Behörden die Fingerabdrücke beim Überschreiten der Außengrenzen genommen haben;