"магистрала" auf Deutsch


Bulgarisch

Deutsch Übersetzung

магистралаAutobahn

Beispieltexte mit "магистрала"

информационна магистралаDatenautobahn
Железници, пристанище, морска магистралаEisenbahn, Hafen, Meeresautobahnen
Модернизиране, връзки между пристанищата, морска магистралаModernisierung, Hafenanbindungen, Meeresautobahnen
Връзки между пристанищата, (допълнително) развитие на мултимодални платформи и връзки, капацитет за ледоразбивачи, морска магистралаHafenanbindungen, (weitere) Entwicklung multimodaler Plattformen und ihrer Anbindungen, Eisbrecher-Kapazitäten, Meeresautobahnen
Връзки с пристанища, морска магистрала (в т.ч. услуги по ледоразбиване)Hafenanbindungen, Meeresautobahnen(einschließlich Eisbrecher-Kapazitäten)
Проучвания и работи по пристанищния капацитет, морска магистрала и връзкиStudien und Arbeiten in Bezug auf Hafenkapazität, Meeresautobahnen und Anbindungen

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

автомагистралаSchnellstraße
е обозначен специално чрез пътни знаци като автомагистрала.als Autobahn besonders gekennzeichnet ist.
Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)Erneuerung oder Ausbau anderer Straßen (Autobahn, nationale, regionale oder lokale Straßen)
Наред с това близостта на магистралата значително ограничава възможностите за застрояване на имота.Des Weiteren schränke die Nähe zur Autobahn die Erschließungsmöglichkeiten des Grundstücks erheblich ein.