"километър" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
километърKilometer

Beispieltexte mit "километър"

тегловната емисия на CO2 в грамове на километър при напълно заредено устройство за натрупване на електроенергия/мощност;die emittierte CO2-Masse in Gramm je Kilometer bei voll aufgeladenem elektrischem Energiespeicher,
Всеки километър от изминатото разстояние трябва да бъде отразен върху записа с амплитуда от най-малко един милиметър по съответната координата.Zurückgelegte Wegstrecken von 1 km Länge müssen in der Aufzeichnung Strecken von mindestens 1 mm auf der jeweiligen Koordinate entsprechen.
тегловната емисия на CO2 в грамове на километър при минимално заредено устройство за натрупване на електроенергия/мощност (максимално разреден акумулатор);die emittierte CO2-Masse in Gramm je Kilometer bei einem elektrischen Energiespeicher, der die Mindestladung aufweist (maximale Entladung),

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

M тегловната емисия на CO2 в грамове на километър;M die emittierte CO2-Masse in Gramm je Kilometer,
тегловната емисия на замърсителя i в грамове на километър,die emittierte Masse des Schadstoffs i in Gramm pro Kilometer,
Докладваните тонкилометри следва да се закръгляват до тонкилометър.Tonnenkilometerdaten werden als gerundete Werte von Tonnenkilometern mitgeteilt.