"възхитителен" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
възхитителенbewundernswert
възхитителенentzückend
възхитителенherrlich