"възхитителен" auf Deutsch


Bulgarisch

Deutsch Übersetzung

възхитителенbewundernswert
възхитителенentzückend
възхитителенherrlich